Den data du har vist i dine aktive links kan alle der har et link til din profil se. Dette link kan enten være direkte via en browser eller ved at scanne dit digitale visitkort.


Når et link er aktiveret - når knappen er grøn - så kan alle se den info du har på det link.