For at svare på ovenstående er vi først nødt til at forklare lidt om hvad NFC teknologi er.

Dit digitale visitkort bruger en såkaldt NFC teknologi. Kort forklaret er der ved NFC teknologi en aktiv og en passiv part. 


Den telefon der scanner kortet er den aktive part hvor dit visitkort er den passive part. Måden hvorpå din telefon læser info fra kortet er via et elektromagnetisk felt der opstår når telefonen og kortet er i tæt nærhed af hinanden (inden for 10cm).


Grundet behovet for meget tæt kontakt (inden for 10cm) mellem den aktive og passive part (telefonen og kortet) er det derfor ganske usandsynligt at en person du ikke ønsker scanner dit kort.